0 212 483 73 03
iha@geomes.com

Kullanıcı Sözleşmesi

Girdiğiniz siteyi; (iha.geomes.com) ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

iha.geomes.com internet sitesini kullanmakla veya iha.geomes.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

iha.geomes.com (Geomes Mühendislik Hizmetleri), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. iha.geomes.com’un değişiklikleri sitede yayımlamaktadır, ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur.

1. Faaliyet Konusu, Taraflar ve Tanımlar

iha.geomes.com Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İHA-0 ve İHA-1 kategorilerinde İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası'na yönelik eğitim vermek amacıyla Yetkilendirilmiş Kuruluş olan Geomes Mühendislik Hizmetleri'ne ait web sitesidir.

SİTE, iha.geomes.com, iha.geomes/egitim adlı alan adlarında ve bağlı alt alan adlarında bulunan web sitelerini ifade etmektedir.

KATILIMCI: SİTE' ye üye olan ve SİTE aracılığı ile SİTE’ de bulunan eğitimlere katılmak isteyen kullanıcıları temsil eder.


2. Hizmetten Yararlanabilecekler

İHA-0 eğitimi için yaş sınırı 12, İHA-1 eğitimleri için yaş sınırı ise 15 dir. Bu şartları sağlayan kişiler eğitimlere kayıt yaptırabilir ve eğitim sonunda sertifika alabilirler

3. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, KATILIMCILARIN SİTE’ ye giriş yapmasıyla, ve SİTE sayfalarındaki ve Kayıt Ol adımındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak KATILIMCI söz konusu eğitim ilgili süreçlerin SİTE üzerinden yürütülmesini kabul etmiş olacaklardır. İşbu Sözleşme SİTE tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

4. Haklar, Sorumluluklar ve Genel Açıklamalar

GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’nin sorumluluğu, aşağıdaki konularla sınırlıdır.

4.a- Tarafların güvenli biçimde kullanabilecekleri bir internet platformu oluşturulması ve işletilmesi,
4.b- Planlanan İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitimlerinin web sitesi üzerinden eğitim içeriği, eğitim ücreti vb ayrıntıları ile duyurulması, SİTE üzerinden eğitimlere kaydın sağlanması
4.c- Belirtilen tarihlerdeki eğitimlerin duyurulan yer ve zamanda yapılmasının sağlanması
4.d- Kayıt işlemini tamamlayan KATILIMCILARA eğitimler ile ilgili bilgilerin e-posta ve SMS yolu ile iletilmesi
4.e- Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan KATILIMCILARA eğitim sınıfına göre (İHA-0 / İHA-1) ticari pilot sertifikalarının verilmesi.


GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, KATILIMCI tarafından SİTE’ye girilen TC Kimlik Numarasının doğruluğunu online olarak kontrol eder. Doğru bilgileri girmek KATILIMCININ sorumluluğundadır.

İletişim için girilen GSM no ve Adres alanlarının doğruluğu KATILIMCININ sorumluluğundadır. Yanlış, eksik, hatalı vb bilgi girişinden kaynaklanan iletişim sorunları ile GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ sorumlu tutulamaz.

SİTE, girilen bilgilerin elektronik güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır.

GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, KATILIMCILAR tarafından site üzerinden elektronik ortamda iletilen bilgileri şöyle gruplamaktadır;

  1. Kişisel Bilgiler; katılımcıların adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiler ile dir. Bu gibi tüm veriler, veritabanı ve internet güvenliği ile korunacak “Gizli Bilgiler”dir. Kişisel bilgiler; bir bütün halinde –yargı kararları haricinde- üçüncü kişilere asla paylaşılmayacak, açıklanmayacaktır. Bu bilgilere ancak KATILIMCI’ nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ personeli, tarafından ulaşılabilmektedir.

KATILIMCI bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ; kişisel bilgileri kendi bünyesinde, kullanıcı profili belirlemek, kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, türev veri ve endeksler üretmek amacıyla kullanabilir veya kişiselliğinden arındırıp genelleştirerek 3 kişi ve kuruluşlarla ticareten paylaşabilir.

GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nin; gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, KATILIMCILAR ile tüm web sitesi KULLANICILARININ SİTE kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

SİTE tarafından verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu KATILIMCI’ ya aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adı/numarası ve şifrelerin KATILIMCI tarafından güvenli bir şekilde saklanması, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmaması gerekmektedir. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenin değiştirilmesi GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nden istenebilir.

5. Katılımcıların Sorumlulukları

5.1- SİTE sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. SİTE’ yi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, bu tür davranışlara engel olmak için SİTE’ ye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

5.2- SİTE’ de veya SİTE’ den kurulan “link” lerde adı geçen; 3. kişi ve kuruluşlar olabilir; bu durum 3.kişilerin edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ için bağlayıcı değildir.

5.3- GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, SİTE’ ye kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir, internet ve teknolojide doğacak her türlü aksaklıklar tüm taraflar için mücbir sebep olarak görülmelidir.

5.4- SİTE’ de yer alan beyanların veya bilgilerin, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir.

5.5- SİTE’ nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SİTE’ nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

5.6- Burada yer alan tüm bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, dilediği zaman SİTE’ nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin SİTE’ deki bazı özelliklere ve bilgilere veya SİTE’ nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

5.7- GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, SİTE’ nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

5.8 SİTE’ yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve katılımcılar yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. KATILIMCI’ ların SİTE’ de yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, SİTE’ de açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin SİTE’ de açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9- KATILIMCI, SİTE üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10- KATILLIMCI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini, gelecekte SİTE' yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. KATILIMCI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nden herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11- KATILIMCI, bu SİTE' yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE' nin sayfalarını sadece kişisel (ticari olmayan) kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1- Her Hakkı Saklıdır ©

6.2- SİTE’ de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. SİTE’ nin ziyaret edilmesi veya SİTE’ deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. KAIILIMCI SİTE’ yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3- SİTE’ de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nin önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’ nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6.4- GEOMES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ’ nin yazılı izni olmadıkça SİTE’ ye link verilmesi de yasaktır.

7. Anlaşmazlıklar

SİTE kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.